среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plotki PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja plotki plastikowe na plot i furtkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balustrady Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak przewidywane ogrodzenie z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий